หลังจากสร้างไอดีแล้ว โปรดชำระเงินค่าสมัครสอบและเข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลด Pay-in slip

หลักฐานการโอนเงิน(transfer slip):

• กรุณาโอนเข้า บัญชี 425-045700-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ซานารุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• หากโอนผ่าน internet banking capture ภาพหน้าจอที่ระบุวันและเวลาโอนชัดเจน

• ให้โอนชำระเงินค่าสมัครสอบพร้อมค่าจัดส่งผลสอบ 1100 บาท

กรณีที่สมัครสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 096-6469225

หรืออีเมล Jpttest.thailand@gmail.com