ตารางสอบและกติกาในการเข้าสอบ

ตารางสอบและกติกาในการเข้าสอบ

ผู้สอบสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางสอบและกำหนดการสอบได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง
หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่อีเมล Jpttest.thailand@gmail.com หรือโทร 091-863-7793
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 -19.00 น

ตารางสอบและกฎระเบียบ >>>

ตารางสอบประจำปี 2567

วันสอบ

สถานที่สอบ

วันประกาศผลสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

25 กุมภาพันธ์ 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 4 มีนาคม 2567 2 - 31 มกราคม 2567
24 มีนาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
1 เมษายน 2567 2 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
21 เมษายน 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 29 เมษายน 2567 2 - 31 มีนาคม 2567
19 พฤษภาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
27 พฤษภาคม 2567 2 - 30 เมษายน 2567
23 มิถุนายน 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 1 กรกฎาคม 2566 2 - 31 พฤษภาคม 2567
21 กรกฎาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2567 2 - 30 มิถุนายน 2567
18 สิงหาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 26 สิงหาคม 2567 2 - 31 กรกฎาคม 2567
22 กันยายน 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
30 กันยายน 2567 2 - 31 สิงหาคม 2567
20 ตุลาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 28 ตุลาคม 2567 2 - 30 กันยายน 2567
17 พฤศจิกายน 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
25 พฤศจิกายน 2567 2 - 31 ตุลาคม 2567
22 ธันวาคม 2567 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น5 ซ.สุขุมวิท39 30 ธันวาคม 2567 2 - 30 พฤศจิกายน 2567

สนามสอบพิษณุโลก ตารางสอบประจำปี 2567

วันสอบ

สถานที่สอบ

วันประกาศผลสอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

11 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร 19 กุมภาพันธ์ 2567 2 - 31 มกราคม 2567
12 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 พฤษภาคม 2567 2 - 30 เมษายน 2567
15 กันยายน 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 กันยายน 2567 2 - 31 สิงหาคม 2567

ตารางสอบและเวลาที่ใช้ในการสอบ

วันสอบ

สถานที่สอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

21 กรกฎาคม 2567 กดเพื่อดู: สถานที่จัดสอบกรุงเทพ 2 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

เวลา(นาฬิกา)

ระยะเวลา(นาที)

รายการ

8.00 น. – 8.59 น. 59 นาที เช็คชื่อผู้เข้าสอบ
8.50 น. – 9.00 น. 10 นาที เข้าห้องสอบ
9.00 น. - หมดเวลาเข้าห้องสอบ
9.00 น. – 9.25 น. 25 นาที ฟังคำอธิบายข้อสอบและตรวจสอบบัตรประจำตัว
9.25 น. – 9.30 น. 5 นาที พักเบรค
9.30 น – 10.15 น 45 นาที ข้อสอบฟัง (100 ข้อ 45 นาที)
10.15 น – 11.05 น 50 นาที ข้อสอบอ่าน (100 ข้อ 50 นาที)
11.05 น. – 11.10 น. 5 นาที กรอกแบบสอบถาม
11.10 น. - ออกจากห้องสอบ

กฎระเบียบและกติกาในการเข้าสอบ

กติกาในการเข้าสอบ

1.นำบัตรประจำตัวตัวจริง (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) มาแสดง ณ วันสอบ ไม่สามารถใช้สำเนาแทนได้
2.ปิดเครื่องมือสื่อสารและห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เครื่องเล่นเสียง PC เครื่องเล่นเกม พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ Smart watch เข้าห้องสอบ
3.ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บริเวณห้องสอบ
4.ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอมในขณะสอบ
6.โปรดสวมนาฬิกาข้อมือธรรมดา ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาดิจิตอล
7.ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้สอบท่านอื่น
8.เมื่อกดสมัครแล้วไม่สามารถเลื่อนวันสอบหรือขอคืนเงินได้
9.ผู้ที่ไม่นำบัตรประจำตัวตัวจริงมาแสดงในวันสอบจะหมดสิทธิ์สอบ
10.การเข้าห้องสอบจำกัดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนดไว้เท่านั้น
11.กรณีที่ผู้สอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบหรือมีพฤติกรรมทุจริต ผู้สอบจะหมดสิทธิ์สอบโดยทันที(ไม่ตรวจข้อสอบและถือว่าผลคะแนนเป็นโมฆะ)และถูกระงับสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี

ข้อปฏิบัติระหว่างสอบ

1.วางบัตรประจำตัวไว้ที่มุมโต๊ะด้านขวามือ
2.เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวจากสี่ตัวเลือก
3.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำในขณะสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ
4.เมื่อหมดเวลาสอบต้องหยุดทำข้อสอบทันที
5.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

พฤติกรรมด้านล่างคือพฤติกรรมต้องห้ามในสนามสอบ

หากผู้สอบฝ่าฝืนคำสั่งด้านล่างไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้สอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบและหมดสิทธิ์สอบโดยทันที
1.ถ่ายรูป อัดวิดีโอ อัดเสียงหรือคัดลอกเนื้อหาข้อสอบ
2.แอบเอาโพยเข้าห้องสอบหรือจดข้อความไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3.เผยแพร่เนื้อหาข้อสอบไม่จำกัดแค่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด(ไม่จำกัดเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ อีเมล เอกสารต่าง ๆ การบรรยาย หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ให้ผู้อื่นดูหรือฟัง
4.เผยแพร่เนื้อหาข้อสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการพูดคุย (Line WhatsApp Messenger ฯลฯ)
5.ทำแบบทดสอบโดยให้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 ลอกข้อสอบหรือบอกคำตอบให้ผู้สอบท่านอื่น
 เข้าสอบแทนผู้สอบที่ลงทะเบียน
 ทุจริตสอบหรือการกระทำใด ๆ ที่แสดงออกว่าไม่ซื่อสัตย์
6.ใช้โทรศัพท์มือถือในการทุจริต
 พกโทรศัพท์มือถือไว้กับตัวในขณะสอบ
 รับส่งข้อความในห้องสอบหรือนอกห้องสอบในเวลาสอบ
 ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปข้อสอบออกจากห้องสอบ
 ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายคำตอบของตัวเองหรือของผู้สอบท่านอื่น
7.ทำข้อสอบนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด
 ดูเนื้อหาข้อสอบก่อนเวลาเริ่มสอบหรือตอบคำถามหลังจากหมดเวลาทำข้อสอบแล้ว
8.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบ
9.ไม่ยืนยันตัวกับผู้คุมสอบหรือไม่ให้ตรวจค้นสิ่งของกรณีที่สงสัยว่าทุจริต
10.ก่อวินาศกรรมต่าง ๆ (การก่อเหตุความรุนแรง การทำลายทรัพย์สิน ฯลฯ)

มาตรการตอบโต้สำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎ

1.หากผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดกฎด้านบนไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหากสงสัยว่ามีพฤติกรรมทุจริตสอบ จะมีมาตรการจัดการดังต่อไปนี้
 การเตือนจากผู้คุมสอบ
 พาตัวออกจากห้องสอบ ณ ขณะสอบและถูกปรับชื่อทุจริต
 การตรวจค้นสัมภาระ
 ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ
 ยกเลิกผลคะแนนสอบและให้ผลสอบเป็นโมฆะ
 ตัดสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี
 ผู้ที่ทุจริตสอบจะต้องเขียนใบบันทึกพฤติกรรมก่อนออกจากสนามสอบ
 แจ้งความและดำเนินดีทางกฎหมายกรณีที่ให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน
2.ผู้คุมสอบสามารถเดินตรวจตรารอบ ๆ ห้องสอบ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการสอบที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดกฎที่อาจเกิดขึ้น

การตัดสิทธิ์สอบหรือยุติการสอบ

ผู้จัดสอบมีสิทธิ์ยกเลิกหรือยุติการสอบหากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุม (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การระบาดของโรคติดต่อ) ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์สอบหรือปัญหาอื่น ๆ เช่น ไฟดับ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การสื่อสาร หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากไม่สามารถดำเนินการสอบต่อไปได้ผู้จัดสอบจะเลื่อนการสอบเป็นครั้งถัดไป หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ประสงค์จะสอบใหม่ ผู้สอบสามารถขอเงินค่าสอบคืนได้เต็มจำนวน ทางผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวก ค่าใช้จ่าย(ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสอบ) และความสูญเสียส่วนบุคคลใด ๆที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการทดสอบจากตัวผู้สอบเอง

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

1.ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มแต่ให้แต่งกายสุภาพ สำหรับสุภาพสตรีสามารถใส่รองเท้าแตะรัดส้นได้ ไม่อนุญาตรองเท้าแตะธรรมดา
2.นาฬิกาที่สวมใส่มาในวันสอบต้องเป็นนาฬิกาอะนาล็อก ไม่อนุญาตให้สวมใส่นาฬิกาดิจิตอล ทั้งนี้ตอนทำข้อสอบจะมีเวลาแจ้งในหน้าทำข้อสอบอยู่แล้ว
3.ในวันสอบให้ผู้สอบทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่(ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนา) หลักฐานที่นำมาแสดงเป็นไปตามที่ผู้สมัครระบุในหน้าโปรไฟล์ หากท่านใดไม่นำบัตรตัวจริงมา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบอย่างน้อยก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 10 นาที เพื่อป้องกันการมาสาย หากหมดเวลาเข้าห้องสอบและท่านใดมาเกินจากเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิ์สอบทันที และไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.ในระหว่างสอบไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ำ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะต้องมีผู้คุมสอบไปด้วย
6.เมื่อเข้าห้องสอบให้ปิดเครื่องหรือปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อไม่รบกวนผู้สอบท่านอื่น หากท่านใดไม่ปฏิบัติตามและมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นระหว่างสอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที