เรียนและทำงาน

มหาวิทยาลัยและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่รองรับคะแนน JPT

University

Required scores

Website

Public/Private

APU Ritsumeikan Asia Pacific University ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
Asahi University Bekka (Pre-University) 315 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Aso College Group
 • - Aso Architecture and Design College
 • - Aso Medical and Welfare Fukuoka College
 • - Aso College Group Japanese Language Course
 • - Aso Foreign Language Tourism and Pâtissier College
 • - Aso College of Automotive Engineering and Technology
 • - Aso College of Business & Information Fukuoka College
ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ เอกชน
Doshisha University 650 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Fukuoka Foreign Language College ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
Gifu Kyoritsu University 315 คะแนนขึ้นไป เอกชน
 • Graduate School of International Relations
 • Ritsumeikan University
ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
I.C.NAGOYA 315 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
International Student at Asahi University 315 คะแนนขึ้นไป เอกชน
ISI Japanese Language School 315 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
Japanese Language Course Care Giver Course ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
J.F.Oberlin University Graduate Admissions 660 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
JLCC at North Asia University 415 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Kagoshima Womens Junior College 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู อนุปริญญา
Keiai University
 • 525 คะแนนขึ้นไป (ทั่วไป)
 • 600 คะแนนขึ้นไป
 • (แนะนำโดยโรงเรียนที่กำหนด)
เอกชน
Kyoto Seika University 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Kyushu Ryukoku Junior College 525 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า N2 อนุปริญญา
Language School of Morinomiyairyo Gakuen ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
Matsumoto International Japanese Language School 315 คะแนนขึ้นไป โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
Nagasaki University ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
Osaka Sangyo University 550 คะแนนขึ้นไป เอกชน
Osaka College of Technology - เอกชน
Risshisha College
 • - Tokyo College of Law
 • - Tokyo College of IT Accounting
 • - Tokyo College of IT Accounting & Low
 • - Tokyo College of Law Suginami Campus
 • - Tokyo IT Account Vocational School Suginami Campus
 • - Tokyo IT Accounting College
 • - JAPAN RAILWAY&SPORTS BUSINESS COLLEGE 21
 • - JAPAN RAILWAY&SPORTS BUSINESS COLLEGE
 • - Japan Animal 21 College
 • - Japan Animal College
 • - Tokyo College of Accounting & Law
 • - Nagoya Animal College
 • - Tokyo College of Law
 • - Tokyo IT Professional Accounting College Nagoya Campus
 • - Kyoto College of IT Accounting & Law
 • - Osaka Animal College Tennoji Campus
 • - Osaka Animal Collegel
 • - Osaka College of Law
 • - Osaka College of IT accounting, Tennoji campus
 • - Osaka College of IT Accounting
525 คะแนนขึ้นไป เอกชน
Sanko Japanese Language School Tokyo ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ กดเพื่อดู เอกชน
The International University of Kagoshima 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Tokyo Fuji University 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Tokyo Language Education Academy 315 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Toyohashi Sozo Junior College 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
Toyohashi Sozo College 525 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู เอกชน
University of the Ryukyus 500 คะแนนขึ้นไป กดเพื่อดู รัฐบาล
YMCA Osaka JPT
 • 525 คะแนนขึ้นไป
 • (รับส่วนลด 30% สำหรับค่าเล่าเรียน)
กดเพื่อดู เอกชน

สถานที่เรียนและบริษัท: ที่ใช้คะแนนของ JPT  ดูข้อมูลรายชื่อ

ตารางสอบและเวลาที่ใช้ในการสอบ

วันสอบ

สถานที่สอบ

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2563 กดเพื่อดู: สถานที่จัดสอบ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563

เวลา(นาฬิกา)

ระยะเวลา(นาที)

รายการ

8.00 น. – 8.59 น. 59 นาที เช็คชื่อผู้เข้าสอบ
8.50 น. – 9.00 น. 10 นาที เข้าห้องสอบ
9.00 น. - หมดเวลาเข้าห้องสอบ
9.00 น. – 9.25 น. 25 นาที ฟังคำอธิบายข้อสอบและตรวจสอบบัตรประจำตัว
9.25 น. – 9.30 น. 5 นาที พักเบรค
9.30 น – 10.15 น 45 นาที ข้อสอบฟัง (100 ข้อ 45 นาที)
10.15 น – 11.05 น 50 นาที ข้อสอบอ่าน (100 ข้อ 50 นาที)
11.05 น. – 11.10 น. 5 นาที กรอกแบบสอบถาม
11.10 น. - ออกจากห้องสอบ

กฎระเบียบและกติกาในการเข้าสอบ

กติกาในการเข้าสอบ

1.นำบัตรประจำตัวตัวจริง (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) มาแสดง ณ วันสอบ ไม่สามารถใช้สำเนาแทนได้
2.ปิดเครื่องมือสื่อสารและห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น เครื่องเล่นเสียง PC เครื่องเล่นเกม พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ Smart watch เข้าห้องสอบ
3.ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บริเวณห้องสอบ
4.ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5.ไม่อนุญาตให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอมในขณะสอบ
6.โปรดสวมนาฬิกาข้อมือธรรมดา ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาดิจิตอล
7.ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้สอบท่านอื่น
8.เมื่อกดสมัครแล้วไม่สามารถเลื่อนวันสอบหรือขอคืนเงินได้
9.ผู้ที่ไม่นำบัตรประจำตัวตัวจริงมาแสดงในวันสอบจะหมดสิทธิ์สอบ
10.การเข้าห้องสอบจำกัดเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนดไว้เท่านั้น
11.กรณีที่ผู้สอบไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบหรือมีพฤติกรรมทุจริต ผู้สอบจะหมดสิทธิ์สอบโดยทันที(ไม่ตรวจข้อสอบและถือว่าผลคะแนนเป็นโมฆะ)และถูกระงับสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี

ข้อปฏิบัติระหว่างสอบ

1.วางบัตรประจำตัวไว้ที่มุมโต๊ะด้านขวามือ
2.เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวจากสี่ตัวเลือก
3.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำในขณะสอบ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ
4.เมื่อหมดเวลาสอบต้องหยุดทำข้อสอบทันที
5.ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ

พฤติกรรมด้านล่างคือพฤติกรรมต้องห้ามในสนามสอบ

หากผู้สอบฝ่าฝืนคำสั่งด้านล่างไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้สอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบและหมดสิทธิ์สอบโดยทันที
1.ถ่ายรูป อัดวิดีโอ อัดเสียงหรือคัดลอกเนื้อหาข้อสอบ
2.แอบเอาโพยเข้าห้องสอบหรือจดข้อความไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3.เผยแพร่เนื้อหาข้อสอบไม่จำกัดแค่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด(ไม่จำกัดเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ อีเมล เอกสารต่าง ๆ การบรรยาย หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ให้ผู้อื่นดูหรือฟัง
4.เผยแพร่เนื้อหาข้อสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการพูดคุย (Line WhatsApp Messenger ฯลฯ)
5.ทำแบบทดสอบโดยให้หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 ลอกข้อสอบหรือบอกคำตอบให้ผู้สอบท่านอื่น
 เข้าสอบแทนผู้สอบที่ลงทะเบียน
 ทุจริตสอบหรือการกระทำใด ๆ ที่แสดงออกว่าไม่ซื่อสัตย์
6.ใช้โทรศัพท์มือถือในการทุจริต
 พกโทรศัพท์มือถือไว้กับตัวในขณะสอบ
 รับส่งข้อความในห้องสอบหรือนอกห้องสอบในเวลาสอบ
 ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปข้อสอบออกจากห้องสอบ
 ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายคำตอบของตัวเองหรือของผู้สอบท่านอื่น
7.ทำข้อสอบนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด
 ดูเนื้อหาข้อสอบก่อนเวลาเริ่มสอบหรือตอบคำถามหลังจากหมดเวลาทำข้อสอบแล้ว
8.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้คุมสอบ
9.ไม่ยืนยันตัวกับผู้คุมสอบหรือไม่ให้ตรวจค้นสิ่งของกรณีที่สงสัยว่าทุจริต
10.ก่อวินาศกรรมต่าง ๆ (การก่อเหตุความรุนแรง การทำลายทรัพย์สิน ฯลฯ)

มาตรการตอบโต้สำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎ

1.หากผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดกฎด้านบนไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งหรือหากสงสัยว่ามีพฤติกรรมทุจริตสอบ จะมีมาตรการจัดการดังต่อไปนี้
 การเตือนจากผู้คุมสอบ
 พาตัวออกจากห้องสอบ ณ ขณะสอบและถูกปรับชื่อทุจริต
 การตรวจค้นสัมภาระ
 ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ
 ยกเลิกผลคะแนนสอบและให้ผลสอบเป็นโมฆะ
 ตัดสิทธิ์สอบเป็นเวลา 2 ปี
 ผู้ที่ทุจริตสอบจะต้องเขียนใบบันทึกพฤติกรรมก่อนออกจากสนามสอบ
 แจ้งความและดำเนินดีทางกฎหมายกรณีที่ให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน
2.ผู้คุมสอบสามารถเดินตรวจตรารอบ ๆ ห้องสอบ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการสอบที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดกฎที่อาจเกิดขึ้น

การตัดสิทธิ์สอบหรือยุติการสอบ

ผู้จัดสอบมีสิทธิ์ยกเลิกหรือยุติการสอบหากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุม (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การระบาดของโรคติดต่อ) ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์สอบหรือปัญหาอื่น ๆ เช่น ไฟดับ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การสื่อสาร หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้า หากไม่สามารถดำเนินการสอบต่อไปได้ผู้จัดสอบจะเลื่อนการสอบเป็นครั้งถัดไป หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ประสงค์จะสอบใหม่ ผู้สอบสามารถขอเงินค่าสอบคืนได้เต็มจำนวน ทางผู้จัดสอบจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวก ค่าใช้จ่าย(ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการสอบ) และความสูญเสียส่วนบุคคลใด ๆที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือการเลื่อนการทดสอบจากตัวผู้สอบเอง