การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT คือ?

    JPT หรือ Japanese Proficiency Test เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
    ข้อสอบ JPT มีรูปแบบการสอบคล้ายกับข้อสอบ Toeic แบ่งเป็นข้อสอบฟังและข้อสอบอ่านอย่างละ 100 ข้อ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อ 990 คะแนน สำหรับช่วงคะแนนของแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็น 5-495 คะแนน
    ระบบการสอบ JPT เป็นการสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาทั้งหมด 95 นาที แบ่งเป็นข้อสอบฟัง 45 นาที และข้อสอบอ่าน 50 นาที สำหรับผลคะแนนจะไม่มีการระบุเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านแต่เกณฑ์คะแนนจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้และวัดทักษะของผู้สอบได้อย่างแท้จริง ข้อสอบ JPT เป็นข้อสอบที่ช่วยให้ผู้สอบรับรู้ความสามารถของตนเอง ณ ปัจจุบัน โดยไม่ต้องประเมินตนเองก่อนล่วงหน้าและผู้สอบยังสามารถรู้ผลคะแนนหลังจากสอบเพียง 2 สัปดาห์อีกด้วย

สนามสอบ:

สนามสอบ

อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ซอยสุขุมวิท 39

ดูข้อมูลสนามสอบ

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT

เกี่ยวกับ JPT

JPT หรือ Japanese Proficiency Test เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินทักษะการสื่อสาร

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ

ท่านสามารถเลื่อนรูปภาพเพื่อดูข้อมูล