ขั้นตอนการปรับขนาดรูปภาพ

1: กดคลิกขวาที่รูปภาพ จากนั้นเลือกที่ "Open with"
2: กดคลิกเลือก "Paint"
1: ไปคลิกเลือก "Resize" ที่ตำแหน่งเครื่องมือของโปรแกรม
2: ไปคลิกเลือก "Pixels" เพื่อกำหนดชนิดของขนาดภาพ
3: ปรับขนาดตามรูปภาพคือ 351 และ 472
4: กดคลิกที่ปุ่ม "OK"
1: คลิกเลือกที่ปุ่ม "File"
2: คลิกเลือกที่ปุ่ม "Save as"
3: คลิกเลือกที่ปุ่ม "PNG Picture" หรือ "JPEG Picture"
1: พิมพ์ไฟล์ภาพเป็น "ชื่อของท่านเอง"
2: คลิกเลือกที่ปุ่ม "Save"